Aktuellt

Tobias Billström talade på välfylld JIV-dag

söndag 13 maj

Årets JIV-dag samlade ett hundratal beslutsfattare från offentligt och privat näringsliv och fokuserade framtidsfrågorna för vår arbetsmarknad.

- Utvecklingsfrågorna för vår arbetsmarknad blev belyst från flera olika synvinklar, säger Björn Nordén, verksamhetschef hos Jobba i Västerås och värd för dagen.

Globaliseringen och den nya rörligheten på arbetsmarknaden lyftes fram av Tobias Billström, Sveriges migrationsminister.

- Invandringen ska ses som en tillgång, menade Billström, som bland annat nämnde att idag går det fyra arbetande individer per pensionär medan det 2050 går endast två yrkesarbetande per pensionär.

- Att upprätthålla våra välfärdssystem, som vi tagit för givet, kommer bli svårt, fortsatte han.

Bemanningsbranschen ökade betydelse belystes bland annat av Annemarie Muntz, ordförande i bemanningsföretagen i Europa, Ilona Orgmets, rekryteringschef Adecco Sverige och Helene Hasselskog, HR-direktör Proffice AB.

- 2008 sökte lika många IDOL som till samtliga tekniska högskolor i Sverige, sa Helene Hasselskog.

Det tredje utvecklingsområdet för vår arbetsmarknad berörde vårt län som ett energikompetenscenter. Johan Hallén, vd hos Westinghouse talade om kärnkraftens betydelse för vår arbetsmarknad och Sveriges energiförsörjning.

- Allt handlar om el, annars skulle vi ha en dyster värld, sa Hallén.

Gerard Engström, vd för Systemair, berättade om koncernens framväxt och behovet av entreprenörskap på landsorten.

- När Västerås behöver 1 000 ingenjörer behöver Systemair 10. En klart besvärande konkurrens, enligt Engström.

Björn Nordén, Jobba i Västerås

Annemarie Muntz, ordförande i bemanningsföretagen i Europa

Ilona Orgmets, rekryteringschef Adecco Sverige


Helene Hasselskog, HR-direktör Proffice AB

Johan Hallén, vd Westinghouse electric Sweden

Gerard Engström, vd Systemair

Annica Johansson, rekryteringschef Bombardier Transportation

Årets JIV-dag Elite Stadshotellet, Västerås

Nordén & Billström

‹ Tillbaka