Aktuellt

Våra satsningar och perspektiv uppmärksammas nationellt

onsdag 07 november

Under höstterminen är Jobba i Västerås stab inbokade i ett 20-tal sammanhang utanför Västmanland för att berätta om våra satsningar och ge inspel kring behoven kring strategisk kompetensförsörjning, i allt från SKL och TCO, till regioner och kommuner. Nu senaste talade Samuel Strömgren tillsammans med två gymnasieelever från teknikcollege på Widénska på Region Sörmlands fullsatta kompetensdag om hur vi minskar glappet mellan utbildning och arbetsmarknad.

Moderator Angeli Sjöström tillsammans med Ebba och Josefine från Widénskas Teknikcollege.

‹ Tillbaka