Aktuellt

Jobba i Västerås nationellt exempel i ”Sweden´s National Reform programme 2013″

onsdag 29 maj

Jobba i Västerås lyfts som ett av fem exempel på ministernivå inom EU i det årliga svenska nyckeldokument som tas fram, Sweden’s National Reform Programme 2013.

Sveriges nationella reformprogram är det dokument där Sverige återrapporterar framgångar till EU om status för den övergripande strategi som styr hela EU: Europa 2020 – EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

Varje EU-medlem tar årligen fram sitt nationella reformprogram som EU-kommissionen sedan yttrar sig kring i form av landyttranden.

Läs om JIV i Sweden’s National Reform Programme_2013 här

 

‹ Tillbaka