Aktuellt

Storsatsning på YOU, Yrkesorientering för unga i Västerås 2013 – 2015

måndag 27 maj

I den långsiktiga satsningen att minska glappet mellan arbetslösa ungdomar och jobben har Jobba i Västerås, Arbetsförmedlingen och Västerås stad bestämt sig för att göra gemensam sak i en ny utökad två-årig satsning på YOU, Yrkesorientering för unga.

YOU startades hösten 2009 för att vända på perspektiven och utgå från verkliga jobb och branscher med stora framtida anställningsbehov. Under satsningens pilotperiod 2009-2012 har upp emot 300 ungdomar i Västerås gått vidare till utbildning och jobb via YOU:s insatser.

- Den nya satsningen på YOU tar rejäl fart efter sommaren och kommer att ha förstärkta inslag av arbetsmarknadskunskap och våra två ”syskonprojekt”, YOU och Arbetsmarknadskunskap får möjlighet att flätas ihop och ännu mer effektivt hjälpa unga vuxna att hitta sin väg till anställningsbarhet, säger Björn Nordén verksamhetschef hos Jobba i Västerås.

Målsättningen för den nya två-åriga satsningen är att hundratals ungdomar får yrkesorienterande praktik och mentorskap från arbetslivet som skapar en sömlös kedja till den kompetens som Västerås arbetsgivare efterfrågar

- YOU hjälper ungdomar att byta spår från orealistiska jobbdrömmar och rustar dem att  konkurrera om framtidsjobben, menar Maria Wretling och Emma Linnman som är YOU-samordnare och under två år kommer dela sin tjänst mellan Arbetsförmedlingen och Jobba i Västerås.

- Vi vill göra gemensam sak med näringslivet och kommunen i den här viktiga frågan och samtidigt finns det ett stort intresse från Arbetsförmedlingen nationellt att följa modellen ytterligare. Därför går vi in i den här stora satsningen, säger Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingens chef i Västerås.

‹ Tillbaka