Aktuellt

En ny bild av den svenska energibranschen – trender, förnyelse och sysselsättning

onsdag 12 juni

Inom Energy Competence Center har Samuel Strömgren och Björn Nordén genomfört en branschkartläggning av Sveriges energibransch på uppdrag av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA.

Den 18 juni kl. 8.30 – 10 presenteras studiens resultat av Samuel och Björn hos VINNOVA på Mäster Samuelsgata 56 i Stockholm.  Anmälan senast den 13 juni via länk nedan.

I studien har 1 121 företag och 71 105 anställda identifierats (2011). Branschen som helhet visade under perioden 2007 – 2011 en sysselsättningstillväxt varje år trots rådande konjunkturläge.

Du kan även följa seminariet via webbsändning, www.vinnova.se.

Frukostseminariet är en del i en VINNOVA-serie där analyser av flera av Sveriges kunskapsintensiva näringsgrenar presenteras. Här finns mer information om rapporterna och seminarierna. 

Till anmälan

‹ Tillbaka