Aktuellt

Jobba i Västerås till Almedalen

torsdag 20 juni

För första gången någonsin är Jobba i Västerås arrangör av egna seminarier på Almedalsveckan. Fyra seminarier är inbokade i Science parks lokaler och Donnerska huset tisdag 2 juli och torsdag 4 juli.

- Vi tar med oss två av de satsningarna som är viktigast för oss, dels Arbetsmarknadskunskap som kommer underifrån och skapar en gräsrotsrörelse av nyvaknat intresse hos unga att tillgodogöra sig arbetsmarknaden och studierna på ett nytt sätt, och dels ECC och vår kartläggning av energibranschen som tar sin utgångspunkt från ett helikopterperspektiv kring branschen och energikompetens, säger Björn Nordén som är verksamhetschef för Jobbba i Västerås.

Seminarierna samlar beslutsfattare från offentliga myndigheter, privata företag och intresseorganisationer. Bland paneldeltagarna märks Erik Brandsma, Energimyndigheten, Charlotte Brogren, VINNOVA, Åsa Jackson, ABB, Johan Hallén, Westinghouse och Susanne Zander, Ungdomsstyrelsen.

- För oss är samverkansperspektivet själva blodomloppet i vår verksamhet och därför är det extra roligt att möta alla Sveriges företrädare för näringsliv, offentlig verksamhet och akademi på den här fantastiskt vackra platsen, samtidigt som det ramas in av de olika partiernas viktiga inspel, fortsätter Björn Nordén.

Länk till Arbetsmarknadskunskaps seminarium 2/7 kl. 13.30-15
Länk till Arbetsmarknadskunskaps seminarium 4/7 kl. 10.30-12

Länk till Energy Competence Centers seminarium 2/7 kl. 15.30-17
Länk till Energy Competence Centers seminarium 4/7 kl. 8.30-10

Foto: Gotlands kommun

‹ Tillbaka