Aktuellt

SKL lyfter fram Arbetsmarknadskunskap

torsdag 27 juni

I en skrift om kommuners studie- och yrkesvägledning lyfter SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, fram JIV:s satsning på Arbetsmarknadskunskap som ett lyckat exempel.

– Det viktigaste är att integrera arbetslivsfrågorna i utbildningen genom hela skoltiden, inte att bestämma exakt hur många vägledare som behövs på varje skola. Därför behöver vi skickliga vägledare och engagerade skolledare som ser studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

SKL:s metodstöd bygger på exempel från tio kommuner som arbetar systematiskt med studie- och yrkesvägledning och arbetslivsfrågor i skolverksamheten.

– Precis som i andra studier om skolan ser vi också här att ledarskapet är avgörande för skolpersonalens arbete och verksamhetens resultat, säger Maria Stockhaus.

Läs hela rapporten här

‹ Tillbaka