Aktuellt

Nu startar Arbetsmarknadskunskap i hela Sörmland!

tisdag 17 december

Samtidigt som Arbetsmarknadskunskap permanenteras i Västmanland startar satsningen i Sörmland efter nyår.

De två kommunikatörstjänsterna baseras kontorsmässigt i Sörmland och samverkar med övrig personal i Arbetsmarknadskunskap. Rekryteringarna sköts av Grimaldi Access.

Ta kontakt med Märta Grimaldi på 073-684 41 15 för mer information.

Arbetsmarknadskunskap är en satsning från arbetsgivare för att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Idén är helt enkelt att sätta arbetsmarknaden på schemat. Vi tror att glappet mellan ungdomarna och jobben minskar om det pratas mer arbetsmarknad med barn, ungdomar och deras föräldrar i skolan. Och vi tror att arbetsgivare från privata och offentliga verksamheter är bäst på att göra det – tillsammans med lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.

Huvudman för Arbetsmarknadskunskap i Sverige är Jobba i Västerås.

‹ Tillbaka