Arkiv

Hösten startar med ”Samtal på taket” – Vart är Västerås arbetsmarknad på väg?

lördag 14 juli

JIV:s höst startar med ett längre samtal mellan Johan Söderström, ABB, Eva Lilja, Västerås stad och Björn Nordén, Jobba i Västerås. Samtalet diskuterar  vilket ledarskap som vår arbetsmarknad behöver för att behålla konkurrenskraft och lösa globala utmaningar. Vilka är höstens knäckfrågor? Hur ser det ut ...