Arkiv

Öppet medlemsmöte 15 november: Hur påverkar företagsetableringar Västerås kompetensförsörjning?

fredag 19 oktober

Samtal mellan Bo Dahllöf , stadsdirektör Västerås stad, Maria Brithon-Brinck, personaldirektör ABB, Fredrik Owman, sitechef Bombardier Transportation Sweden, Emad Zand, etableringsansvarig Northvolt, Tobias Hultberg, vd ACC, Torbjörn Bengtsson, affärsutvecklare Västerås stad och Björn Nordén, Jobba i Västerås. Huvudfokus under detta samtal kommer att cirkulera kring frågor som; Varför är ...

JIV efterlyser en teamorienterad ekonomiansvarig

fredag 19 oktober

Vet du någon som har en bred erfarenhet av ekonomi och trivs när möjlighet ges att använda sin kompetens till att styra en verksamhet till det bättre? Tycker denna person om att utveckla befintliga rutiner eller kanske bygga nya? Längtar hen efter att arbeta verksamhetsnära ...

En månad kvar till HUB2018 – Hubben går av stapeln 13 november

lördag 13 oktober

Välkommen till årets HUB-konferens på Steam hotel! Ett tret­ti­o­tal ta­la­re dis­ku­te­rar och för­dju­par för­stå­el­se av hur vi kan öka håll­bar­he­ten för ener­gi­sy­ste­met – och alla de­lar som byg­ger upp sy­ste­met i form av kon­kur­rens­kraft, kom­pe­tens­för­sörj­ning, tek­nik­ut­veck­ling och le­dar­skap. Det är fem­te gång­en som HUB-kon­fe­ren­sen ar­ran­ge­ras ...