Aktuellt

Nu blir Jobba i Västerås Competence

fredag 17 januari

– Sedan 2008 har vår verksamhet förändrats från en lokal företeelse till en nationell angelägenhet. Idag verkar vi i fler än hundra kommuner under årsbasis med alla våra projekt och satsningar, säger verksamhetschefen Björn Nordén med anledning av namnbytet. Och ...

GOTT NYTT ÅR önskar Arbetsmarknadskunskap!

onsdag 08 januari

Under 2019 har satsningen på Arbetsmarknadskunskap träffat 47 640 elever nationellt i mer än 70 kommuner! På det här enkla sättet vill vi tacka alla samarbetspartners som gör det möjligt för oss att träffa tusentals ungdomar årligen för att prata om ...

ECC får nytt uppdrag att analysera energibranschen

onsdag 21 november

Energiföretagen Sverige tillsammans med Energimyndigheten har gett i uppdrag till Energy Competence Center att genomföra en nationell analys av energibranschen som är tänkt att vara klar till Almedalsveckan 2019. Rapporten ska utgöra underlag för företag, såväl som för politiken, för ...

Femårsjubilieum för HUB-konferenserna: Leveranssäkerhet i fokus

onsdag 14 november

Femårsjubileum för HUB-konferenserna. Västerås växer med nya etableringar, men elbehovet kan bli en propp då det saknas kapacitet i elnätet att överföra tillräckligt mycket el till Västerås. När Energisverige samlades i Västerås för femte året i rad var fokus för ...

Öppet medlemsmöte 15 november: Hur påverkar företagsetableringar Västerås kompetensförsörjning?

fredag 19 oktober

Samtal mellan Bo Dahllöf , stadsdirektör Västerås stad, Maria Brithon-Brinck, personaldirektör ABB, Fredrik Owman, sitechef Bombardier Transportation Sweden, Emad Zand, etableringsansvarig Northvolt, Tobias Hultberg, vd ACC, Torbjörn Bengtsson, affärsutvecklare Västerås stad och Björn Nordén, Jobba i Västerås. Huvudfokus under detta samtal kommer att ...

JIV efterlyser en teamorienterad ekonomiansvarig

fredag 19 oktober

Vet du någon som har en bred erfarenhet av ekonomi och trivs när möjlighet ges att använda sin kompetens till att styra en verksamhet till det bättre? Tycker denna person om att utveckla befintliga rutiner eller kanske bygga nya? Längtar ...

En månad kvar till HUB2018 – Hubben går av stapeln 13 november

lördag 13 oktober

Välkommen till årets HUB-konferens på Steam hotel! Ett tret­ti­o­tal ta­la­re dis­ku­te­rar och för­dju­par för­stå­el­se av hur vi kan öka håll­bar­he­ten för ener­gi­sy­ste­met – och alla de­lar som byg­ger upp sy­ste­met i form av kon­kur­rens­kraft, kom­pe­tens­för­sörj­ning, tek­nik­ut­veck­ling och le­dar­skap. Det är ...

Samtal på taket – ett nytt sätt att mötas

fredag 24 augusti

Igår kickade vi igång hösten med ”Samtal på taket” – ett medlemsmöte på ett nytt sätt. Jobba i Västerås medlemsföretag bjöds in till ett livesamtal där verksamhetschef Björn Nordén diskuterade Västerås kompetensutmaningar tillsammans med ABBs vd Johan Söderström och Västerås ...

Hösten startar med ”Samtal på taket” – Vart är Västerås arbetsmarknad på väg?

lördag 14 juli

JIV:s höst startar med ett längre samtal mellan Johan Söderström, ABB, Eva Lilja, Västerås stad och Björn Nordén, Jobba i Västerås. Samtalet diskuterar  vilket ledarskap som vår arbetsmarknad behöver för att behålla konkurrenskraft och lösa globala utmaningar. Vilka är höstens ...

Ny digital lösning för bristbranscher tar Jobba i Västerås till Almedalsveckan

tisdag 19 juni

Jobba i Västerås deltar på årets Almedalsvecka med ett seminarie onsdag 4 juli kl. 14 och lyfter fram behovet av attraktionsstyrning för att lösa kompetensbristen – och presenterar en ny digital lösning för att tillgängliggöra arbetsmarknadskunskap. – Vi har i ...

Sida 1 av 1412345...10...Sista »