Tillsammans skapar vi Sveriges bästa lokala arbetsmarknad. Vi lyfter fram Västerås strategiska
läge ur geografisk synvinkel och utifrån näringslivets sammansättning

Jobba i Västerås verksamhet har som syfte att trygga medlemmarnas strategiska kompetensförsörjning och marknadsföra Västerås
arbetsmarknad. Vi är nationell partner i arbetsmarknadsfrågor. Vår Medflyttarakademi fungerar som stöd och resurs till våra medlemsföretag.
Våra projekt förbättrar förutsättningarna för morgondagens kompetensförsörjning och matchning. Jobba i Västerås är organiserad som
ekonomisk förening, är politiskt obunden och inte vinstdrivande.

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig