När du blir rekryterad av ett medlemsföretag i JIV finns vi som resurs för att svara på dina frågor.

Att flytta till en ny stad innebär en mängd nya frågor. Vår Medflyttarakademi är en medlemsresurs där medlemmarna i Jobba i Västerås
kan nyttja den upparbetade rådgivningsservice som vi erbjuder. Vi hanterar mellan 50 och 100 medflyttare per år. Vi har hög procent
lyckade ärenden och alltid ett gott bemötande.

Medflyttarakademien hjälper dig att landa

Kontaktuppgifter Medflyttarakademien

Hej,

Ifall du är rekryterad av ett medlemsföretag i Jobba i Västerås och håller på att flytta till Västerås kan du höra av dig till mig så pratar vi om boende, medflyttarens jobb och studier, skolgång för barn och alla andra stora och små frågor som kan finnas på bordet i ett uppbrott och en landning.
Välkommen till Västerås!

Läs mer...