Pressmeddelanden

Sparbankerna om YOU

fredag 08 oktober

Sparbankernas riksförbund lyfter fram YOU som ett bra exempel för lokalt engagemang kring kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. Enligt Christer Eklind, VD på Sala Sparbank, är en huvudorsak till deras deltagande att de "behöver ett potentiellt flöde av medarbetare" att rekrytera ifrån.