Pressmeddelanden

Västerås tidning: Ledande kompetens samlas

måndag 17 december

Västerås tidning berättar om kraftsamlingen från näringsliv, offentliga aktörer och akademi för att positionera Västerås-regionen som ett ledande energikompetens center.

Nytt samarbete för regionens energikompetenser

tisdag 11 december

Under 18 månader har ECC, Energy Competence Center varit ett samtal mellan energibranschen, offentlig sektor och akademi där de möts för förstärka samverkan kring kompetensförsörjning. Nu tar satsningen steget ut publikt.