PRESSMEDDELANDEN

JIV:s rekryteringsprognos 2015: Arbetsgivare i Västerås skriker efter folk

tisdag 26 maj

Årets prognos visar att Västerås arbetsmarknad fortsätter att ha stora behov. Under 2015 planerar JIV:s medlemmar med 3 400 rekryteringar.

- Våra siffror är nog jämförbara med övriga svenska städer i samma storlek på många punkter. T.ex. så är rekryteringsbehoven inom pedagogik och vård & omsorg nationellt lika stora och är inget speciellt just för Västerås. Det som är speciellt för vår stad är att tekniksektorn med ledande energiföretag med global försäljningsverksamhet skapar återkommande kompetensbehov. Och det gör att vi år efter år behöver rekrytera ingenjörer i bland annat elektroteknik, automation, maskin och data-IT, säger Björn Nordén, verksamhetschef Jobba i Västerås.

Vad krävs för att det ska bli lättare för arbetsgivare att rekrytera folk med rätt kompetens?

- Enda lösningen är att fler utbildar sig till de kompetenserna som efterfrågas. Svårigheten idag är att det finns för liten kritisk massa och ett underskott av utbildade lärare, vårdpersonal och ingenjörer. Både de som är arbetslösa idag och de nya som tillkommer på arbetsmarknaden behöver framöver ha den kompetens som efterfrågas för att kunna fylla glappet som finns på arbetsmarknaden. Vi har inte arbetskraftsbrist i Västerås. Vi har kompetensbrist, säger Samuel Strömgren, ansvarig för rekryteringsprognosen.

I samband med rekryteringsprognosen har JIV också tagit fram en unik lista med svårrekryterade kompetenser på Västerås arbetsmarknad.

Läs artikeln i VLT om rekryteringsprognosen här >>>

‹ Tillbaka