PRESSMEDDELANDEN

Svensk fjärrvärme: Värme och el är framtidsbranscher

tisdag 22 oktober

I sitt kompetensnummer lyfter Fjärrvärmetidningen fram ECC och nationella kartläggningen av energibranschen.

- Vill vi fortsätta vara världsledande måste vi utbilda fler ingenjörer och naturvetare. Det globala energibehovet kommer att fördubblas fram till 2050 och stora delar av behovet ska täckas med fossilfri el, säger Samuel Strömgren.

Fjärrvärmebranschen är framöver ett arbetsmarknadsval med gott om jobb och låg konjunkturkänslighet. Och fler behöver söka sig till utbildningar inom energisystem och elkraft.

- Fjärrvärme och elkraft anses osexigt och för få söker sig till de utbildningar som branschen efterfrågar, säger Samuel Strömgren.

Läs hela artikeln i Fjärrvärmetidningen här 

‹ Tillbaka