PRESSMEDDELANDEN

”Västerås och Västmanland är ‘bäst i klassen’ inom energi”

måndag 24 mars

- Energiteknik är en av Sveriges största exportindustrier. (…) För att klara framtida elförsörjning och samtidigt bidra till en bättre miljö ställs det höga krav på våra medarbetare. Våra nyckelfrågor är att trygga kompetensförsörjningen, säger Per Eckemark, chef för ABB Power System.

- Det finns 71 000 jobb inom den svenska energibranschen, drygt 7000 finns i Västerås, säger Björn Nordén från ECC.

Läs hela artikeln i Västerås tidning här

‹ Tillbaka