PRESSMEDDELANDEN

Västerås tidning: Ledande kompetens samlas

måndag 17 december

Västerås tidning berättar om kraftsamlingen från näringsliv, offentliga aktörer och akademi för att positionera Västerås-regionen som ett ledande energikompetens center.

- ECC är en av regionens viktigaste satsningar, säger Ingemar Skogö, landshövding i Västmanland och ordförande i ECC.

‹ Tillbaka