Världsledande nav tar sats

Energy Competence Center – regionen är ett centrum för kompetens

Jobba i Västerås kommer utgöra projektorganisationen för ECC, Energy Competence Center under 2012 – 2015 och tillsammans med styrgruppen arbeta för att lyfta fram Västerås-regionen som en ledande nod kring energi.

Läs mer...

Inom ECC samverkar energiföretag, akademi och offentlig verksamhet och förstärker Västerås som en världsledande nod för energikompetens. Vår region räknar redan idag in ett flertal Center of Excellence inom global energieffektivisering.

Fokus är att etablera klustret, genomföra aktiviteter och möten, samverka med VINNOVA och Energimyndigheten kring en nationell kartläggning av energibranschen och kartlägga näringslivets behov av energikompetenser.

Styrgruppen består av Per Eckemark, ABB, Magnus Jonasson och Kurt-Ove Åhs, Bombardier Transportation, Kenneth Jönsson, Mälarenergi, Stellan Thorén, Westinghouse, Ingemar Skogö, Länsstyrelsen, Anders Teljebäck och Ylva Wretås, Västerås stad, Thomas Wahl, Mälardalens högskola, Staffan Anger, riksdagsledamot, Harry Frank, Kungliga vetenskapsakademin, Björn Nordén, Jobba i Västerås och Håkan Östh, Kokpunkten.

www.eccsweden.se

Större möjligheter till jobb

Arbetsmarknadskunskap

Västeråsmodellen Arbetsmarknadskunskap skapar större möjligheter i arbetslivet för ungdomar över hela Sverige. Sedan starten 2011 har tiotusentals ungdomar i Västmanland fått mer kunskap om var jobben finns och hur de kan få dem. Och nu går satsningen nationellt.

”Syftet är att hjälpa unga att tidigt förstå och bejaka arbetsmarknadens spelregler” säger Sophie Berg, projektledare hos Arbetsmarknadskunskap. ”Framtidens kompetensbehov avgörs vid köksbordet och vi vill berätta hur mycket de unga behövs på arbetsmarknaden framöver.”

Läs mer...

Arbetsmarknadskunskap erbjuder en strukturerad väg där ungdomar rustas för framtida jobb och utbildning. Genom föräldramöten, inspirationsträffar för lärare och lektionsmaterial, arbetar vi med att stärka nätverket runt ungdomar.

Tillsammans med skolan berättar privata och offentliga arbetsgivare om att det finns en massa lediga jobb och att de unga verkligen är intressanta för arbetsgivarna. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, och vi kan bara lösa det tillsammans.

www.arbetsmarknadskunskap.se

Programperiod 2: 2013 - 2015

YOU – utökad satsning på yrkesorientering i Västerås 2013-2015

Satsningen på YOU, Yrkesorientering för unga, går in i en ny fas. YOU vänder upp och ner på traditionella arbetsmarknadsåtgärder och går ut på att arbetsgivare i olika branschpooler berättar vilka jobb som finns, vad som krävs för att få dem och är med och ger ungdomarna en individuell väg dit.

På resan får alla sällskap av en egen mentor under utbildning, praktik-, sommar- och examensjobb. Målgruppen är arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år.

Läs mer...

Satsningen startade i Västerås där aktörer på arbetsmarknaden gick samman för att bromsa ungdomsarbetslösheten, och har rönt stor uppmärksamhet nationellt och såväl riksdagspolitiker, kommuner, landsting och näringsliv har visat stort intresse för en nationell utvidgning. Under 2013-2015, YOU:s andra programperiod, förstärks satsningen i Västerås och klassas som ett nationellt utvecklingsprojekt av Arbetsförmedlingen. Förutom yrkesorientering hos arbetsgivare genomgår ungdomarna en månads preparandutbildning i arbetsmarknadskunskap.

www.yousweden.se

Världen i Västerås

Import av kompetens tar fart

Import av kompetens, eller arbetskraftsinvandring som det ofta kallas, kommer få en ökad angelägenhetsgrad i svenskt näringsliv. Jobba i Västerås har valt att börja genomföra en långsiktig research utifrån Västerås lokala arbetsmarknadsbehov. Målet är att skapa en egen kanal till flera länder och det är i första hand behovet av tekniker och ingenjörer som står i förgrunden.

Läs mer...

Redan idag praktiseras en fri rörlighet och de multinationella arbetsgivarna förutsätter internationella karriärer. Det uppstår även en ”cirkulär migration” av sig själv idag. Det vill säga att icke-svensk arbetskraft rekryteras som sedan återkommer till den arbetsmarknad hon kom ifrån.

I september 2011 åkte Jobba i Västerås till Belgrad i Serbien inbjudna av Svenska ambassaden för att träffa rekryteringsexperter, ingenjörer och myndigheter. Resan till Serbien följs upp av återkopplingar och processamtal för att lyfta frågan med lokala arbetsgivare i Västerås, myndigheter och partners under hösten 2011. Under våren 2012 är en resa inbokad till Holland för att tillsammans med bland annat Automation region berätta om jobb som finns i Västerås.

Alla som läser elkraft räcker upp en hand

”Vi planerar att anställa 1500 personer de närmsta fem åren”

På uppdrag av Automation region genomförde JIV en kompetenskartläggning via djupintervjuer hos 23 utvalda arbetsgivare hösten 2010.
Bland resultaten märks följande
- De intervjuade arbetsgivarna planerar att anställa 500 personer under 2011
- De intervjuade arbetsgivarna planerar att anställa 1 500 personer under perioden 2011 - 2016
- 82 % av arbetsgivarna planerar att anställa civilingenjörer
- 74 % av arbetsgivarna planerar att anställa högskoleingenjörer
- Bland de efterfrågade inriktningarna nämns bland annat El och automation, Elektronik, Elektroteknik, Elkraft, Datateknik, Kärnkraft, Mekatronik, Mekanisk konstruktion och Systemvetenskap.

Läs mer...

Automation region är ett kluster i mellansverige där ett 50-tal företag och organisationer har gått samman för att lyfta fram Automationsbranschen. Syftet är att stärka och synliggöra världsledande automationsindustri. Det har bedömts att 10 procent av världens automationsindustri finns i Sverige, varav ungefär sju procentenheter i Västerås/Mälardalen. Automationsindustrin i Sverige omsätter 50 miljarder kronor årligen.

När andra hade varsel hade Västerås stora anställningsbehov

1000 jobb – Västerås tände ett hopp under konjunkturnedgången

Hösten 2008 gick Sverige in i djup lågkonjunktur. Nattsvarta rubriker fyllde tidningarna och varsel och uppsägningar avlöste varandra över landet. Men i Västerås var marknadsläget stabilt i branscher som automation, tåg, kraft och kärnkraft.

Jobba i Västerås blev nav i en satsning som samlade näringsliv, offentlig sektor, utbildningssektor och arbetsmarknadsreglerande parter i Västerås största arbetsmarknadssatsning i modern tid. Tillsammans med Etablering Västerås AB och Arbetsförmedlingen, inventerades rekryteringsbehovet i närtid samt för hela 2009. Inventeringen kom fram till 300 närtidsjobb och 1200 jobb totalt under 2009. Det födde kampanjnamnet 1000 jobb.

Läs mer...

Resultatet? Över tusen tekniker rekryterades under 2009 – och lika många 2010. För 2011 ser behovet fortsättningsvis stort ut. Budskapet i media nådde 45,2 miljoner mediekonsumenter (varje svensk 5 gånger, Infopaq) och 1000 jobb tog plats i all stor riksmedia och ett flertal regionala media. Mediesatsningen och dess effekt nominerades till Spinn och 100 Wattaren och belönades med ett av världens mest åtråvärda PR-pris, Sabre Awards. Jobba i Västerås vann pris som Årets marknadsförare i Västerås.

www.1000jobb.se